Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over een nascholing, onze dienstverlening of andere zaken? Bespreek het eerst met een van onze medewerkers. Als uw probleem dan nog niet is opgelost kunt u het klachtenformulier invullen. Het ingevulde formulier wordt gestuurd naar de Raad van Bestuur.

Na ontvangst van de klacht benadert de Raad van Bestuur u, indien nodig of gewenst, voor een gesprek waarin u uw klacht kunt toelichten. Daarna ontvangt u schriftelijk het standpunt van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht.

We handelen deze klachtenprocedure af binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan laten wij u dat weten.

Als u het niet eens bent met het standpunt van de Raad van Bestuur dan kunt u beroep aantekenen door de klacht voor een bindend advies voor te leggen aan een onafhankelijk bureau:

Zinz – Zakelijkheid in Zorg

Adviesbureau voor organisatie- juridisch advies in de gezondheidszorg
Neerwal 22
5708 ZA Helmond
info@zinz.nl

De kosten komen voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld. Eventuele aan het bindend advies verbonden consequenties volgt JBH Nascholing zo snel mogelijk op.

Wij behandelen uw klacht altijd vertrouwelijk.

Elke klacht registreren en bewaren wij één jaar tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren.